Трасето се намира в района на язовир Голям Беглик. Старт/финала се намира на фестивалната зоно. Общата дължина на трасето е 42.5км със сумарна денивелация от 500м Д+. 
Транзитна зона: 

ПЛУВАНЕ

Плуване

Старта на плуването се намира на фестивалната зона на яз. Голям Беглик. 

Дължина: 1500м

КОЛОЕЗДЕНЕ

Колоездене

Дължина: 31км

Денивелация: 365м Д+

БЯГАНЕ

Бягане

Дължина: 10км 
Денивелация: 50м Д+